Волоківська громада
Чернівецька область, Чернівецький район

Стратегічний план розвитку Волоківської громади на 2019-2023 роки

Стратегічний план розвитку

Волоківської громади

на 2019-2023 роки

 

 

 

 

 

 

 

 

2018 рік

 

Процес децентралізації влади, що розпочався в Україні у 2014 р., призвів до утворення у 2016 році Волоківської міської об’єднаної територіальної громади.

Спроможні об‘єднані територіальні громади (далі ОТГ) повинні стати базовим елементом ефективної системи влади в Україні. На етапі створення громада зустрілася з багатьма викликами, серед яких є:

 • відсутність загальноприйнятих пріоритетів щодо забезпечення надання базових послуг мешканцям ОТГ. Кожен орган місцевого самоврядування, який увійшов до складу ОТГ, до об‘єднання мав власні пріоритети розвитку та власну систему цінностей щодо управління ресурсами. Після об‘єднання ці пріоритети, очевидно мають бути переглянуті та мають бути вироблені підходи до управління «об‘єднаними» ресурсами.
 • потреба ефективного управління новими земельними, інвестиційними, фінансовими та бюджетними ресурсами, які стали доступними для ОТГ і можуть бути використані для розвитку,
 • збільшення кількості зацікавлених сторін, з якими потрібно узгоджувати прийняття рішень у межах ОТГ.

У більш широкому контексті Волоківська громада повинна ефективно відповідати зовнішнім викликам, таким як глобалізація економіки, підвищення мобільності трудових ресурсів та пов‘язаний з цим ріст безробіття, посилення міжнародної конкуренції за інвестиції та розвиткові ресурси.

Відповіддю на ці та деякі інші виклики може стати перспективне (середньо- та довгострокове) планування ОТГ. У цьому контексті важливим є не тільки (і не стільки) результат (планувальний документ), скільки сам процес його створення за участі широкого кола зацікавлених сторін – представників різних населених пунктів, різних підприємств, установ та організацій, різних політичних поглядів.

Під час дискусій, що відбувалися у процесі стратегування Волоківської ОТГ було визначено, що стратегічний план розробляється на термін 2019-2023 роки, після чого він буде використаний як основа для прийняття стратегії розвитку громади до 2027 року після прийняття Державної стратегії регіонального розвитку та Стратегії розвитку Чернівецької області до 2027 року у 2020-2021 рр.

 

 

МЕТОДОЛОГІЯ ТА ОПИС ПРОЦЕСУ РОБОТИ

 

Підготовка стратегічного плану відбувалася у відповідності до методології, розробленої Проектом Європейського Союзу «Підтримка політики регіонального розвитку в Україні» та Інститутом громадянського суспільства (м. Київ).

Методологія розглядає сталість (сталий розвиток) і соціальну інтеграцію як основні принципи місцевого розвитку, - як це викладено в таблиці.

Відповідальне управління навколишнім середовищем та раціональним використанням природних ресурсів

Здорова і справедлива громади

 • покращення обізнаності щодо обмежених природних ресурсів та небезпеки для середовища проживання
 • поліпшення середовища проживання, важливі природні ресурси зберігаються для майбутніх поколінь
 • забезпечення різних потреб усіх громадян через сприяння особистому благополуччю та соціальній інтеграції
 • Забезпечення рівних шансів для всіх

Стала економіка

Практика належного управління

 • створення сильної, динамічної і сталої економіки, яка забезпечує процвітання
 • створення рівних економічних можливостей для всіх. Екологічні втрати компенсують ті, хто їх спричиняє. Ефективне використання ресурсів стимулюється
 • постійне вдосконалення ефективного управління із залученням творчості та енергії громадян

 

Залучення широкого кола громадян до творення стратегічного плану розвитку ОТГ дозволяє, ідентифікувати та знайти прийнятні шляхи усунення проблем громади, забезпечити налагодження діалогу між громадськістю та владою. При цьому однією з основних складових процесу планування є обов’язкова участь у ньому усіх активних та заці­кавлених представників громади. Розроблена таким чином стратегія відображає інтереси усіх громадян, а тому сприймається громадою як «своя». Створений разом з громадою стратегічний план незалежно від особистісних якостей керівників, або політичної ситуації спрямовується на покращення стандартів життя, зміц­нення місцевої демократії, виховання суспільно-активних громадян – патріотів своєї громади.

 

 

 

Стратегічне бачення:

Волоківська громада – заможна громада працьовитих людей, місце розвитку культури та бізнесу, весільний кластер України

Стратегічні, операційні цілі та завдання

Стратегічні цілі

Операційні цілі

Завдання

1. Розвиток економічного потенціалу та залучення інвестицій

1.1. Підтримка розвитку малого і середнього бізнесу та залучення інвестицій

1.1.1. Формування весільного кластеру

1.1.2. Забезпечення економічного розвитку та залучення інвестицій

1.1.3. Раціональне використання місцевих ресурсів та розвиток промисловості

1.2. Підтримка економічної активності в сфері сільського господарства

1.2.1. Навчально-консультативна підтримка індивідуальних с/г виробників

1.2.2. Підтримка розвитку с/г кооперації

1.2.3 Підтримка збуту та переробки продукції малих с/г виробників

1.3. Формування умов для розвитку туризму

1.3.1. Створення туристичних продуктів

1.3.2. Розбудова місць прийому туристів

1.3.3. Пристосування простору Волоківської громади до туристичних потреб

2. Інтегрований розвиток сільських територій

2.1. Розвиток інфраструктури територій громади

2.1.1. Забезпечення транспортними комунікаціями населених пунктів громади

2.1.2. Вдосконалення системи управління ТПВ та усунення джерел забруднень

2.1.3. Розвиток спортивної інфраструктури громади

2.1.4. Благоустрій територій сел

2.1.5. Розвиток комунальних мереж населених пунктів громади

2.1.6. Підвищення готовності до надзвичайних ситуацій

2.2. Підвищення якості муніципальних послуг у громаді

2.2.1. Розвиток мережі освітніх та бібліотечних закладів у громаді

2.2.2. Організація дозвілля молоді та підвищення громадської активності у громаді

2.2.3. Підвищення якості медичних послуг у громаді

2.2.4. Розвиток комунального підприємства

2.2.5. Енергоефективність та раціональне управління майном громади

 

 

 

ПЛАН РЕАЛІЗАЦІЇ СТРАТЕГІЇ

 

В основу Плану реалізації стратегії лягли проектні ідеї, відібрані під час засідання та доопрацьовані членами Робочої групи на основі пропозицій, що надійшли від представників підприємств, установ та організацій Волоківської громади.

 

Часові рамки і засоби реалізації

 

План реалізації стратегії складається з двох Стратегічних програм у відповідності зі стратегічними цілями Стратегії, які реалізуються через відповідно технічні завдання на проекти місцевого розвитку. Впровадження проектів двох програм можливе через:

 • внесення заходів до щорічної програми соціально-економічного розвитку, можливо – галузевих регіональних програм;
 • фінансування за рахунок субвенції на розвиток інфраструктури ОТГ;
 • залучення коштів Державного фонду регіонального розвитку, в т.ч. на проекти міжмуніципальної співпраці;
 • залучення фінансування від проектів та програм міжнародної технічної допомоги суб‘єктами місцевого розвитку різних організаційно-правових форм;
 • залучення співфінансування від мешканців громади (де це передбачено умовами проекту).

Перелік технічних завдань стратегічного плану розвитку

 1. Розвиток традиційних ремесел та промислів у Волоківській ОТГ
 2. Профорієнтація учнів шкіл громади під спеціалізацію ОТГ
 3. Вертикальна та горизонтальна інтеграція виробництва весільної продукції у громаді
 4. Просування весільної продукції громади в Україні та за кордоном
 5. Популяризація підприємницької діяльності у с. Валя Кузьміна
 6. Розробка каталогу інвестиційних пропозицій
 7. Паспортизація природних ресурсів та виробництв у громаді
 8. Створення індустріального парку у громаді
 9. Створення логістичного центру у громаді
 10. Розробка генпланів/плану просторового розвитку
 11. Розробка бренду громади
 12. Створення та проведення циклу навчальних семінарів для індивідуальних с/г виробників, інформаційно-просвітницька підтримка сільгоспкооперації у громаді
 13. Закупівля обладнання для с/г-кооперативів, створення переробних потужностей с/г-продукції у громаді
 14. Паспортизація туристичних об’єктів Волоківської ОТГ
 15. Впорядкування туристичних об’єктів
 16. Забезпечення під’їздів та інклюзивної доступності туристичних об’єктів громади
 17. Розвиток фестивального руху в Волоківській ОТГ
 18. Розвиток етнографічного та релігійного туризму в громаді
 19. Розробка туристичних маршрутів у Волоківській громаді
 20. Будівництво велосипедних маршрутів у громаді, розвиток велоспорту
 21. Розвиток музейної мережі у Волоківській громаді
 22. Розбудова мережі закладів довготривалого проживання туристів
 23. Створення парковки для кемперів
 24. Розвиток зеленого туризму у Волоківській об’єднаній територіальній громаді
 25. Створення та просування бренду Волоківської громади
 26. Облаштування у громаді місць для проведення масових заходів
 27. Розвиток мережі громадського харчування у громаді
 28. Капітальний ремонт доріг у громаді
 29. Розвиток тротуарної мережі у громаді
 30. Розвиток мережі вуличного освітлення у громаді
 31. Вдосконалення системи роздільного збирання твердих побутових відходів у Волоківській громади
 32. Ліквідація стихійних сміттєзвалищ
 33. Будівництво басейну та тенісних кортів на стадіоні с. Волока
 34. Реконструкція стадіону у с. Валя Кузьміна
 35. Розвиток кінного спорту
 36. Розвиток зон відпочинку/громадського простору у населених пунктах
 37. Реконструкція системи каналізування у громаді
 38. Будівництво підвідного газопроводу до с. Волока, Грушівка, Валя Кузьмина
 39. Створення центру безпеки у Волоківській ОТГ та встановлення системи оповіщення на випадок надзвичайних ситуацій у населених пунктах громади
 40. Боротьба з ерозією та зсувами
 41. Створення центру надання адміністративних послуг (ЦНАПу)
 42. Відкриття старостату у с. Грушівка
 43. Капітальний ремонт ЗОШ Волоківської ОТГ
 44. Капітальний ремонт ДНЗ у населених пунктах громади
 45. Обладнання кабінетів шкіл громади спеціалізованим інвентарем
 46. Вдосконалення мережі будинків культури та бібліотек у громаді, відкриття школи мистецтв
 47. Покращення якості надання медичних послуг у громаді
 48. Відкриття терцентру у Волоківській ОТГ
 49. Покращення умов праці співробітників Волоківської сільської ради
 50. Розвиток комунального господарства Волоківської сільської ради
 51. Створення реєстрів комунального майна, нерухомого майна, платників податків
 52. Проведення заходів з енергоефективності
 53. Посилення громадської активності в громаді, подолання закритості
 54. Організація дозвілля молоді та розвиток позашкільного начання

 

 1.  

СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ, МОНІТОРИНГУ ТА ОНОВЛЕННЯ СТРАТЕГІЇ

 

Реалізація завдань стратегії передбачає виконання одночасно багатьох завдань різними структурами виконкому міської ради за участі багатьох партнерів, що ставить перед керівництвом громади питання раціонального управління цим доволі складним процесом.

Система управління стратегією має два рівні: політичний та технічний. Політичний рівень забезпечує особисто міський голова, виконком та міська рада. На цьому рівні заслуховуються та затверджуються звіти Комітету з управління впровадженням стратегії, пропозиції щодо внесення змін (оновлення) стратегії. Рада громади приймає рішення щодо внесення змін до Стратегії на підставі пропозицій міського голови.

Технічний рівень управління і моніторингу виконує Комітет з управління впровадженням стратегії, який:

 • забезпечує виконання завдань стратегії згідно затвердженого плану,
 • здійснює моніторинг соціально-економічного стану громади за визначеними показниками,
 • аналізує співвідношення основних соціально-економічних показників громади та зовнішнього середовища (області, країни, світу тощо),
 • вивчає основні політичні, економічні, фінансові, соціальні, наукові, технологічні і т.д. тенденції, визначає їх впливи на громаду,
 • формує пропозиції стратегічних сценаріїв в нових політичних, соціально-економічних умовах зовнішнього середовища,
 • аналізує соціально-економічні тенденції найближчих конкурентів у порівнянні з показниками громади, аналізує загрози, які надходять від конкурентів,
 • формує пропозиції змін до цілей і завдань, які необхідно вносити до стратегіїяк відповідь на виявлені нові загрози і можливості.

 

Управління процесом реалізації стратегії

 

Управління процесом реалізації стратегії розвитку Волоківської громади проводиться за принципами єдності управління, персональної відповідальності, прозорості та поточної координації дій. Адміністрування процесу реалізації стратегічного плану здійснюється виконавчим комітетом та відповідними структурними підрозділами міської ради.

З метою координації дій розпорядженням міського голови створюється постійно діючий Комітет з управління впровадженням стратегічного плану (далі – КУВ). До складу КУВ входять відповідальні за виконання завдань стратегічного плану. Очолює КУВ міський голова. Повний склад КУВ та персональна відповідальність за реалізацію завдань стратегічного плану визначається розпорядженням міського голови. КУВ збирається не рідше одну разу на квартал та виконує наступні функції:

 • організовує взаємодію підрозділів виконавчих органів міської ради, органів державної влади, підприємств та установ громади в процесі реалізації стратегічного плану, загальноміських програм та проектів.
 • здійснює підготовку щорічних звітів про стан реалізації стратегічного плану, надає їх міському голові та презентує їх на останньому в році черговому пленарному засіданні міської ради. Повний текст звіту підлягає обов’язковому розміщенню в мережі Інтернет.
 • здійснює підготовку квартальних звітів про стан реалізації стратегічного плану, надає їх міському голові та презентує на засіданні міськвиконкому.

Пропозиції щодо зміни основного тексту стратегічного плану формуються фінансово-економічним відділом, обговорюються на чергових та позачергових нарадах КУВ і виносяться на розгляд сесії Волоківської міської ради один раз на рік (по необхідності, двічі на рік).

 

Процедура моніторингу стратегії

 

Головний сенс моніторингу полягає у виконанні двох взаємопов’язаних функцій – спостереження (відстеження) та попередження. Відстеження проводиться з метою виявлення відповідності наявного стану речей бажаному результату, а спостереження – з метою попередження небажаних наслідків.

Моніторинг стратегічного плану розвитку Волоківської громади включає три рівні:

1) Моніторинг зовнішнього середовища розвитку громади. Базується на аналізі основних показників, що характеризують ситуацію в державі в цілому та Чернівецькій області, які є стратегічно важливими для міської громади. Підсумки підводяться один раз на рік та доводяться як частина зведеного аналітичного моніторингового звіту.

2) Моніторинг процесу реалізації стратегії відповідно до наступних показників:

 • Обсяги фактичних доходів місцевого бюджету на душу населення.
 • Обсяги фактичних видатків місцевого бюджету на душу населення.
 • Середня місячна заробітна плата.
 • Обсяг інвестицій в основний капітал.
 • Загальний обсяг експорту.
 • Обсяг прямих іноземних інвестицій в громаду.
 • Чисельність населення, зайнятого у всіх сферах економіки.
 • Кількість зареєстрованих безробітних.
 • Частка довжини автошляхів з пошкодженим покриттям до загальної довжини автошляхів.
 • Середній бал за результатами ЗНО в школах громади.
 • Кількість захворювань на хвороби системи кровообігу на 1000 населення.

Звіт про виконання цієї частини моніторингу готується щорічно, як частина зведеного аналітичного моніторингового звіту.

3) Моніторинг виконання проектів місцевого розвитку, що складають План реалізації стратегії. Оцінюється стан виконання кожного проекту та ступінь досягнення результатів, передбачених технічним завданням на проект. Щоквартально (10 березня, 10 червня, 10 вересня і 10 грудня) відділ економічного розвитку та інвестицій направляє відповідальним за моніторинг виконання стратегічного плану нагадування про необхідність надати квартальний моніторинговий звіт. До 15 числа наступних за зазначеними місяцями спеціалісти відділу економіки повинні одержати моніторингові звіти.

На підставі результатів моніторингу, один раз на рік фінансово-економічний відділ виносить на чергове засідання Комітету з управління впровадженням стратегії проміжний аналіз фінансових потреб, зведений по всіх стратегічних цілях. Затверджений Комітетом з управління впровадженням стратегії аналіз фінансових потреб надається до депутатських комісій для врахування під час розробки проекту бюджету на наступний рік.

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь